Generalforsamling Nors Boldklub

Der indkaldes til generalforsamling i Nors Boldklub

Tirsdag 15. juni kl. 19:00

Det afholdes i klubhuset på Vendbjerg, Bjerget 12, Nors
Bemærk Coivd-19 hensyn.

Dagsorden ifølge vedtægterne – §9

 • 1. Valg af stemmetæller
 • 2. Valg af dirigent
 • 3. Beretning af formand og fra udvalgene.
 • 4. Regnskab
 • 5. Behandling af indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 3 dage  før generalforsamlingen.
 • 6. Valg af:
  A: Bestyrelses 2 medlemmer. Karen Johansen og Martin Rotbøll er på valg. Karen Johansen ønsker ikke genvalg.
  B: 1 suppleant
  C: 1 Revisor
 • 7. Ændringer i vedtægter jf. Covid
 • 8. Evt.

Nors d. 27. maj 2021

Martin Rotbøll
Formand for bestyrelsen

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.

Der er lukket for kommentarer.