Indkaldelse til generalforsamling i Nors Hallen

Nors Hallen afholder generalforsamling
tors
dag den 24. marts 2022
kl. 19.00 i Nors hallen

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning
5. Regnskab for 2021
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jens Frederiksen – modtager genvalg
Karen Berg – modtager genvalg
Merethe Nystrup – modtager genvalg
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor
10. Evt.

Generalforsamlingen afholdes efter
gældende coronaregler

På bestyrelsens vegne
Jens Frederiksen

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.

Der er lukket for kommentarer.