Formålsparagraf

Formålsparagraf

Foreningens formål er højnelse af sport og sportsånd for børn, unge og ældre i Nors og omegn.

Dette siger måske til dels sig selv, men vi vil gerne informere lidt bredere om de aktiviteter der i foreningen, og om hvorledes vi skaffer pengene til at støtte forskellige aktiviteter med.

Nærmere information om dette kan findes på efterfølgende sider.

Der er lukket for kommentarer.