Bliv medlem af Foreningen Thy Rock

Thyock_logo_264x90

Klik for at komme til Thy Rocks hjemmeside

 

Kære medlem/kommende medlem

Det er nu tid til fornyelse af medlemsskab/tegning af nyt medlemskab.

Foreningen Thy Rock blev med virkning fra 2014 godkendt af SKAT som en almenvelgørende forening efter Ligningslovens §8A.

Det vil sige, at vi er i samme kategori som Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, SOS Børnebyerne, Red Barnet m. fl. Ligeledes kan vi modtage gavebidrag, som er fradragsberettigede på selvangivelsen.

For at bibeholde godkendelsen skal vi hvert år kunne dokumentere, at vi har over 300 medlemmer og har mindst 100 gavebidragsydere med minimum kr. 200,- pr. bidragsyder.

Når Foreningen Thy Rock afholder arrangementer søger vi momsfritagelse. Det vil sige, at vi ikke skal afregne moms af vore indtægter, mens vi heller ikke kan få moms hjem af vore udgifter.
Når vi er godkendt efter Ligningslovens §8A, kan vi hvert år søge ”momskompensation”.
Det vil sige, at vi indsender oplysninger til SKAT om, hvor meget købsmoms vi har haft i forbindelse med vore arrangementer. I 2014 var det over 1 mio. kr.
SKAT lægger herefter alle ansøgninger sammen i en pulje, og der laves en fordeling udfra dette. For 2014 blev der udbetalt kr. 388.213,00
Dette beløb vil også blive udloddet til de deltagende foreninger.

Der kan optages følgende medlemmer, jvfr. vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænere i de 8 foreninger
Frivillige, der de seneste 2 år har medvirket ved afviklingen af Thy Rock’s arrangementer

Så kære medlem/kommende medlem – jeres medlemskab har derfor stor betydning for os.
Medlemsskabet koster kun 100 kr. og gælder for 1 år.
Tegning og betaling er meget enkelt.

Overfør 100 kr. til nedenstående bankoplysninger senest 1. juni 2016 og oplys navn, adresse og mailadresse samt hvilken forening I har tilknytning til, så er I med til at støtte de 8 deltagende foreninger og vil blive indkaldt til generalforsamlingen i Thy Rock.

I samme ombæring kan gavebidraget 200 kr. overføres, men her skal I huske at oplyse fulde CPR-nr., da vi skal foretage indberetning til SKAT, for at I kan får fradrag på selvangivelsen.

Bankoplysninger:
Sparekassen Thy, reg. nr. 9090 – kontonr. 0002646595 eller FI indbetaling 73 – 88677374

På forhånd tak
Foreningen Thy Rock

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.